O projektu

Představujeme vám projekt z oblasti vzdělávání. Na začátku každého projektu je myšlenka, ta naše se zrodila již před lety, ale projektu chyběl určitý ucelený rámec a především lidské zdroje, které by ho zaštítily. Spolupráce se středními i vysokými školami u nás probíhá již dlouhodobě, tudíž aktivita naší společnosti v této oblasti není úplnou novinkou. Tuto spolupráci nyní rozšiřujeme a zintenzivňujeme, což vede k zajištění pravidelných akcí v rámci tohoto projektu.

Celý projekt nese název PRAMETHEUS. A proč právě Prametheus? Prometheus byl stvořitelem člověka, respektive sochy z hlíny a dešťové vody, které Pallas Athéna, bohyně moudrosti, vdechla ducha, a tím i život. Lze říct, že i naše společnost vdechuje život neživé hmotě, v našem případě kovu. Pokud se nám podaří vdechnout i studentům chuť do vzdělávání a práce ve strojírenském oboru, pak máme z části vyhráno a naše myšlenka dostane konkrétnější tvar a podobu. Prometheus vždy pomáhal lidem a nikdy v tom dle mýtu nepřestal. Náš projekt je také především o lidech a pro lidi. Tak jako Prometheus donesl lidem oheň a zažehl v nich opět jiskru života, přejeme si i my v žácích zažehnout zájem o obor.

Hlavním důvodem, kvůli kterému s tímto projektem přicházíme, je především v poslední době tolik zmiňovaný nedostatek kvalifikované pracovní síly ve strojírenství, který také pociťujeme. Ač se poměrně často objevují podobné aktivity jiných společností, pořád jich není dostatek a situace se výrazně nelepší. Mnoho společností své aktivity v této oblasti vyvíjí pouze lokálně, my jsme se však rozhodli jít cestou globálnější a do projektu zahrnout nejen školy z našeho kraje a okolí, ale z celé České a Slovenské republiky.

Projekt je určen pro střední a vysoké školy strojního zaměření, a to nejen pro studenty těchto škol, ale také pro jejich pedagogy. Cílem projektu je podpora a usnadnění výuky strojírenských oborů a zvýšení její odborné úrovně propojením teorie s praxí. Praxi chceme studentům, ale i pedagogům co nejvíce přiblížit a prezentovat ji v reálných podmínkách. Věříme, že tím můžeme zvýšit konkurenceschopnost studentů na trhu práce a jejich šanci na uplatnění. Našim cílem je vzbudit zájem žáků i jejich rodičů o strojírenské obory a jejich studium zatraktivnit.

Co školám nabízíme. Naše podpora probíhá jak v rovině teoretické, tak praktické. V rámci teoretické části se jedná především o poskytování pravidelných informací o novinkách v oboru, školení pro studenty i pedagogy formou seminářů a webinářů, exkurze v naší společnosti nebo také o pomoc při zadávání témat dlouhodobých maturitních a diplomových prací. Školám nabízíme možnost konzultací konkrétních problémů s našimi odborníky a spolupráci při přípravě učebních osnov. Stejně jako učitelé i my cítíme, že je potřeba obsah učiva více přizpůsobit nejnovějším technickým poznatkům a potřebám strojírenské sféry. V rámci praktické části projektu jde především o brigády a stáže v naší společnosti a o pomoc při rozvoji talentů. Dále počítáme s materiálním vybavením výuky formou výukových setů a pomůcek, vitrín s nástroji, či zapůjčením nástrojů k demonstraci jejich vlastností a funkčnosti. Školy podpoříme i při pořizování nástrojového vybavení, a to prostřednictvím našeho zvýhodněného vybraného sortimentu pro obrábění.

Projekt byl odstartován 1. září 2016, kdy náš Prametheus šel také, stejně jako mnoho jiných školáků, poprvé do školy. Přejeme mu tudíž moudré a osvícené pedagogy a mnoho nových kamarádů a příznivců. Věříme, že se mu bude ve škole líbit a škola se stane místem, kam se bude rád a pravidelně vracet.

Více o projektu

Newsletter

Chcete vědět co se u nás nového děje?
Zaregistrujte se do našeho newsletteru a my Vás budeme vždy informovat!

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.